دل شما هم چقدر دریایی است

حتی بدون قایق

دستان شما خود پارویی برای نوازش دریایی آرام

دریا به دیدار شما موج می زند

و گیسوی خود را بر لب ساحل پریشان

تا نواز ش ترا بیند برای دلی بی قرار

بدست آوردن دلی عطشناک ؟

جرعه ای کافیست

بدست آوردن دل دریا ؟

وسعتی باید دلی ورای دریا ها

 

سرایش : 1395/8/6

 انتشار از منبع : delesorkh-pb - delesorkh-pb
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:17:38
  برچسب ها : دریا ,بدست آوردن