من کودکی   دردانه ام                       با رنج و غم بیگانه ام

از بی سر و پا مردمان                        سر تا به پا دیوانه ام

                                          ***

با اشک و حسرت روی تو                     بوسم    ولی   از  بوی  تو

آغوش      تو     خو ا هم                     بگو پس کو تن و پهلوی تو

                                          ***

با    این سر   از   تن   جدا                     کو   طاقت  من  ای  خدا

شاید    لبش   بر   لب نهم                     روحم   شود   از تن رها

                                          ***

  از داغ  تو  خون است دلم                    حیران گردون است دلم

  پردرد و محزون است  دلم                     دریای گلگون است دلم  

                                          ***

از خون خضابست روی تو                     در خاک و خون است موی تو

دشمن چو دیو است سوی تو                    پر  کینه  ساز  است بوی تو

 

موضوع : حضرت رقیه (س)

شاعر :حسین پرهیزکاری

 انتشار از منبع : delesorkh-pb - delesorkh-pb
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:17:38
  برچسب ها :